Archív stránky

Odvody, základ dane a paušálne výdavky živnostníkov – zmeny od 1.1. 2013

Od 1.1.2013 SZČO budú povinné platiť každý mesiac odvody vo výške minimálne: Odvody do Sociálnej poisťovne  130,27 eur Odvody do zdravotnej poisťovne 14% z 393 eur = 55,02 eur Spolu 185,29 eur. Poistné za mesiac január je splatné do 8.2.

Označené s: , , , , , ,
Uverejnené v Ako viesť účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo a živnostníci
Najnovšie komentáre
    Účtovníctvo