Odvody, základ dane a paušálne výdavky živnostníkov – zmeny od 1.1. 2013

Od 1.1.2013 SZČO budú povinné platiť každý mesiac odvody vo výške minimálne:

Odvody do Sociálnej poisťovne  130,27 eur

Odvody do zdravotnej poisťovne 14% z 393 eur = 55,02 eur

Spolu 185,29 eur. Poistné za mesiac január je splatné do 8.2. 2013.

Minimálny vymeriavací základ SZČO aj dobrovoľne poistených osôb na sociálne a zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50% priemernej mzdy (393 eur).

 Aké ďalšie zmeny čakajú živnostníkov od 1.1. 2013?

Kým za rok 2012 si ešte SZČO mohli uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% príjmu, za rok 2013 to bude 420 € mesačne (5 040 € za rok). To znamená, že doterajších 40% si SZČO bude môcť uplatniť pri príjmoch 12 600 € (12 600*0,40=5 040). Nad túto hranicu je uplatňovanie paušálnych výdavkov na rozdiel od minulosti už nevýhodné a treba zvážiť, či sa neoplatí začať viesť jednoduché účtovníctvo.

 Aká bude odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2013?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa bude v roku 2013 počítať ako 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru 2013. Životné minimum platné k 1. januáru budúceho roka je vo výške 194,58 € a predpokladaná nezdaniteľná časť základu dane na rok 2013 je vo výške 3 735,94 €.

 

Označené s: , , , , , ,
Uverejnené v Ako viesť účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo a živnostníci
Najnovšie komentáre
    Účtovníctvo