Dobrý deň, koľko môžem ako živnostník zarobiť v roku 2012, aby som nemusel v roku 2013 platiť odvody do sociálnej poisťovne?

Váš hrubý príjem (príjmy bez odpočítania výdavkov) nesmie prekročiť hranicu 12-násobku aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2012 je hranica táto príjmu stanovená na 4 716 EUR.

Táto suma býva každoročne zverejňovaná ministerstvom financií SR vo Finančnom spravodajcovi.

Minimálny vymeriavací základ = 44,2 %  jednej dvanástiny  všeobecného vymeriavacieho základu (priemerná mzda) za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

Označené s: , ,
Uverejnené v Ako viesť účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo a živnostníci
Najnovšie komentáre
    Účtovníctvo