Cenník – účtovníctvo

Aké výhody má mesačné/kvartálne vedenie účtovnícva (paušál) oproti jednorazovému spracovaniu účtovníctva?

Predovšetkým máte prehľad o stave účtovníctva, poznáte výšku svojej predbežnej daňovej povinnosti a my vám poradíme, ako si včas znížiť základ dane. Všetky tieto služby sú súčasťou paušálu. Kontaktujte nás a my vám radi vypočítame sumu, akú by ste u nás zaplatili. Čím viac položiek sa nachádza v peňažnom denníku alebo v hlavnej knihe, tým menej zaplatíte za položku.

Cenník – Jednoduché účtovníctvo

V cenníku pre jednoduché účtovníctvo sa naša odmena odvíja od počtu položiek v peňažnom denníku a počtu zápisov do ostatnýh účtovných kníh (dlhodobý odpisovaný majetok, zásoby, evidencia dotácie a pod.)

Paušálne spracovanie účtovníctva

 • 0,50 €/položka
 • minimálne 20 € /mesiac (do 50 položiek) – platca DPH
 • 75-150 € Vypracovanie daňového priznania typu FO B pri paušálnych výdavkoch (75 €), daňovej evidencii (100 €) a jednoduchom účtovníctve (150 €). Pri skutočných výdavkoch je potrebné k cene pripočítať aj počet položiek. Ak bude potrebné spracovať aj iné agendy (napr. kniha dlhodobého majetku, leasing, evidencia dotácie, kniha jázd a pod.), účtujeme osobitnú odmenu, na ktorej sa s klientom dohodneme vopred. Spracovaniu DP FO typ B pri príjmoch zo zahraničia sa NEVENUJEME.
 • Novým klientom, ktorí nemajú vôbec žiadne skúsenosti s podnikaním účtujeme počas prvého mesiaca jednorazovú odmenu za poradenstvo 15-50 € podľa rozsahu konzultácií (telefonicky, mailom, osobne)

Cenník – Podvojné účtovníctvo

V cenníku pre podvojné účtovníctvo sa naša odmena odvíja od počtu zápisov v účtovnom denníku a ostatných účtovných prípadov (napr. evidencia faktúr, majetku, kniha jázd, skladová evidencia,  a pod.):

 • 0,70 € / položka (neplatca DPH)
  200-300 € Jednorázové spracovanie daňového priznania s výkazmi (k cene je potrebné prirátať počet položiek)
 • 0,80 € / položka (platca DPH)

Paušálne spracovanie účtovníctva

 • min. 40 € /mesiac (do 50 položiek) – Kompletný servis – paušálne vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve, poradenstvo a informovanie o predbežnej dani z príjmov 1x do mesiaca
 • Nad 50 položiek – dohodou. Napíšte nám.
 • Spracovanie daňového priznania s výkazmi, ročná účtovná závierka 150 €
 • Novým klientom, ktorí nemajú vôbec žiadne skúsenosti s podnikaním účtujeme počas prvého mesiaca jednorazovú odmenu za poradenstvo 15-50 € podľa rozsahu konzultácií (telefonicky, mailom, osobne)

Cenník – Mzdy a personalistika

 •  1 zamestnanec: 15 €/mesiac,
   2-3 zamestnanci: 13 €/mesiac za každého zamestnanca,
  4-6 zamestnancov: 12 €/mesiac,
  7-10 zamestnancov: 10 €/mesiac, nad 10 zamestnancov: dohodou
 • Personalistika zahŕňa naledovné úkony:
  • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
  • evidencia dochádzky
  • prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie  do SP
  • prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie do ZP
  • vystavenie zápočtového listu a ELDP
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti
  •  iné
 • Mzdy
  • Spracovanie miezd, vypĺňanie a podávanie výkazov, potvrdení a hlásení
  • ostatné dokumenty – vypĺňanie žiadostí, štatistík, zasielanie potvrdení, výkazov atď. podľa dohody, min. 5 € /1 strana

Cenník – občianske združenia

 • jednoduché / podvojné účtovníctvo: minimálne 150 € ročne – odmena zahŕňa aj neobmedzené poradenstvo 
 • 0,70 € / položka
 • 1 € / položka, ak OZ nepodáva daňové priznanie  (jednoduché a podvojné účtovníctvo)
 • min. 150 € Spracovanie daňového priznania s výkazmi (k cene je potrebné prirátať počet položiek)
 • Ak má OZ menej ako 150 položiek ročne a nepodáva DP, minimálna ročná odmena za spracovanie účtovníctva je 150 €.

Cenník – Ostatné

Daňové priznania

 • 8-20 € Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – mesačný platca (podľa náročnosti spracovania a druhu obchodných transakcií: tuzemsko/zahraničie/služby atď.)
 • 15-20 € Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – štvrťročný platca
 • 10-30 € Vypracovanie dodatočného daňového priznania k DPH pri spätnej kontrole po prevzatí účtovníctva od inej spoločnosti
 • 20 € Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • 10 € Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za 1 auto
 • 10 € Vypracovanie daňového priznania typ FO A, pri príjme zo zahraničia 30 €

Administratívne úkony

 • 100 € Evidencia dotácie z ÚPSVaR
 • 15-30 € /hodina- Odborné poradenstvo podľa časovej náročnosti – telefonicky, emailom a osobne

Voliteľné agendy súvisiace s účtovníctvom – cena dohodou

 • Kniha jázd, vystavovanie cestovných príkazov, vyúčtovanie pracovných ciest, cestovné náhrady
 • Vypracovanie a aktualizácia internej smernice pre vedenie účtovníctva
 • Registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo

Ponúkame možnosť fakturácie s DPH alebo bez DPH.