Cenník – účtovníctvo

***ZĽAVA 5%*** Ak doklady pripravíte na zaúčtovanie (vyrovnané a roztriedené bločky na pohonné hmoty a ostatné bločky, chronologicky usporiadané bankové výpisy a vyšlé faktúry), dostanete zľavu 5 % na celú fakturovanú sumu.

Aké výhody má paušál oproti jednorazovému spracovaniu účtovníctva?

Predovšetkým máte prehľad o stave účtovníctva, poznáte výšku svojej predbežnej daňovej povinnosti a my vám poradíme, ako si včas znížiť základ dane. Všetky tieto služby sú súčasťou paušálu. Kontaktujte nás a my vám radi vypočítame sumu, akú by ste u nás zaplatili. Čím viac položiek sa nachádza v peňažnom denníku alebo v hlavnej knihe, tým menej zaplatíte za položku.

Cenník – Jednoduché účtovníctvo

V cenníku pre jednoduché účtovníctvo sa naša odmena odvíja od počtu položiek v peňažnom denníku a počtu zápisov do ostatnýh účtovných kníh (dlhodobý odpisovaný majetok, zásoby, evidencia dotácie a pod.)

Paušálne spracovanie účtovníctva

 • 0,50 €/položka
 • minimálne 20 € /mesiac (do 50 položiek) – platca DPH
 • 25-50 € Vypracovanie daňového priznania typu FO B pri paušálnych výdavkoch, daňovej evidencii a jednoduchom čtovníctve. K cene je potrebné pripočítať počet položiek. Ak bude potrebné spracovať aj iné agendy (napr. kniha dlhodobého majetku, leasing, evidencia dotácie, kniha jázd a pod.), účtujeme hornú hranicu odmeny (podľa dohody).
 • Novým klientom, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s podnikaním odporúčame počas prvého mesiaca poradenstvo od 15-50 € podľa rozsahu konzultácií (telefonicky, mailom, osobne)

Cenník – Podvojné účtovníctvo

V cenníku pre podvojné účtovníctvo sa naša odmena odvíja od počtu zápisov v účtovnom denníku a ostatných účtovných prípadov (napr. evidencia faktúr, majetku, kniha jázd, skladová evidencia,  a pod.):

 • 0,70 € / položka (neplatca DPH)
  min. 100-150 € Spracovanie daňového priznania s výkazmi (k cene je potrebné prirátať počet položiek)
 • 0,80 € / položka (platca DPH)

Paušálne spracovanie účtovníctva

 • min. 40 € /mesiac (do 50 položiek) – Kompletný servis – paušálne vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve, poradenstvo a informovanie o predbežnej dani z príjmov 1x do mesiaca
 • Nad 50 položiek – dohodou. Napíšte nám.
 • Spracovanie daňového priznania s výkazmi, ročná účtovná závierka prvý rok spolupráce 75 €, ďalšie roky ZADARMO
 • Novým klientom, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s podnikaním odporúčame počas prvého mesiaca poradenstvo od 15-50 € podľa rozsahu konzultácií (telefonicky, mailom, osobne)

Cenník – Mzdy a personalistika

 • Personalistika/mesiac: min. 3 €  za 1 zamestnanca
  • pracovné zmluvy
  • dohody
  • evidencia dochádzky
  • prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie  do SP
  • prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie do ZP
  • vystavenie zápočtového listu a ELDP
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti
  •  iné
 • Mzdy/mesiac: 7 € za 1 zamestnanca:
  • Spracovanie miezd, vypĺňanie a podávanie výkazov, potvrdení a hlásení
  • ostatné dokumenty

Cenník – občianske združenia

 • 0,50 € / položka jednorazovo  (jednoduché a podvojné účtovníctvo)
 • min. 25 € Spracovanie daňového priznania s výkazmi (k cene je potrebné prirátať počet položiek)
 • Paušál:
  jednoduché / podvojné účtovníctvo: minimálne 25 € /mesiac (do 50 položiek)
 • Nad 600 položiek ročne: dohodou

Cenník – Ostatné

Daňové priznania

 • 8-20 € Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – mesačný platca (podľa náročnosti spracovania a druhu obchodných transakcií: tuzemsko/zahraničie/služby atď.)
 • 15-20 € Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – štvrťročný platca
 • 10-30 € Vypracovanie dodatočného daňového priznania k DPH pri spätnej kontrole po prevzatí účtovníctva od inej spoločnosti
 • 20 € Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • 10 € Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za 1 auto
 • 10 € Vypracovanie daňového priznania typ FO A, pri príjme zo zahraničia 30 €

Administratívne úkony

 • 40 € Evidencia dotácie z ÚPSVaR
 • 5-15 € mesačne – Odborné poradenstvo podľa časovej náročnosti – telefonicky, emailom a osobne
 • min. 15 € Vypracovanie dokumentov týkajúcich sa podnikania najmä v súvislosti s Obchodným zákonníkom (napr. vymáhanie pohľadávok, zápisnice z valného zhromaždenia a pod.)

Voliteľné agendy súvisiace s účtovníctvom – cena dohodou

 • 5-10 € mes.: kniha jázd, vystavovanie cestovných príkazov, vyúčtovanie pracovných ciest, cestovné náhrady
 • Vypracovanie a aktualizácia internej smernice pre vedenie účtovníctva
 • Registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo
 • Registrácia do systému EORI
 • Otvorenie podnikateľského bankového účtu

Ponúkame možnosť fakturácie s DPH alebo bez DPH.